Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Cestovní kanceláře EKOZ s.r.o.

1. Přihláška

Právní vztah mezi Cestovní kanceláří EKOZ s.r.o. (dále jen EKOZ) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen klient), vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Objednávající přihlašuje všechny další uvedené účastníky, za jejichž smluvní závazky zodpovídá prostřednictvím registračního formuláře.

Objednávku a rezervaci podává klient prostřednictvím rezervačního formuláře – www.ck-ekoz.cz – oddíl rezervace. EKOZ se zavazuje potvrdit rezervace podané do 13.00 následující pracovní den do 13.00. Rezervace podané po 13.00 následující pracovní den do 20.00.

Osoby mladší 15 let mohou cestovat pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. U osob mladších 18 let musí mít uveden souhlas zákonného zástupce v cestovní smlouvě. Vzájemná práva a povinnosti se řídí podle zákona č.159/1999 ze dne 30. 06. 1999.

2. Cena služeb a platba

Ceny jsou uvedeny v Kč i v EUR. Na základě poptávky bude klientovi zaslán návrh Cestovní smlouvy / Závazné objednávky služby (dále jen CS), v kterém bude kompletní kalkulace zájezdu uvedena v Kč i v EUR.

Klient si může vybrat, v jaké měně provede úhradu a způsob úhrad vyznačí v návrhu CS, kterou následně podepíše, zašle naší CK (mailem, faxem) a uhradí zálohu ve výši 30% na příslušný účet (Kč, EUR – ČSOB), který je na CS uveden.

Cena dopravy a cestovního pojištění je uvedena v Kč. Při výběru varianty platby v EUR, budou tyto položky převedeny na EUR dle kurzu EUR/Kč ČSOB a.s. Ostatní fakultativní služby (plážový servis, dětská postýlka, povlečení) se realizují až po příjezdu klienta do dané destinace.

Při sepsání CS hradí klient zálohu ve výši 30% ceny kontrahovaných služeb. Plná cena musí být uhrazena nejpozději 35 dnů před poskytnutím první služby. Provedením platby zálohy dle návrhu “Cestovní smlouvy” vyjadřuje objednavatel souhlas s návrhem “Cestovní smlouvy a Všeobecnými podmínkami. Po doplatku budou klientovi předány nejpozději 10 dní před odjezdem cestovní podklady. EKOZ má právo na zvýšení ceny, a to v případě, že od doby uzavření „Cestovní smlouvy” dojde k devalvaci Kč vůči EUR o více než 10%, nebo dojde ke zvýšení cen za PHM. Písemné oznámení o zvýšení ceny bude zákazníkovi zasláno nejpozději 21 dnů před začátkem zájezdu.

3. Vedlejší náklady

Vedlejší náklady jako proud, plyn, voda, jsou součástí ceny, není-li uvedeno jinak. Pobytová taxa není součástí ceny, podrobnosti k pobytové taxe viz cestovní informace – informace k ubytování.

4. Minimální délka pobytu

Minimální délka pobytu je vždy jeden týden, od soboty do soboty. Jiná délka pobytu, minimálně 5 nocí (apartmány) nebo 3 noci (hotely), je na požádání možná mimo hlavní sezónu viz cestovní informace – informace k ubytování.

5. Převzetí a vrácení pronajatého objektu

Váš prázdninový byt je možno převzít v den příjezdu od 17 do 20 hodin. Jestliže se opozdíte nebo přijedete o den později, uvědomte telefonicky delegáta EKOZ nebo příslušnou agenturu. Telefonní čísla jsou uvedena v cestovních podkladech. Pronajaté objekty se vracejí v den odjezdu do 9 hodin. Klient zodpovídá za úklid sociálního zařízení, kuchyně, ledničky a nádobí. Ostatní úklid je v ceně pobytu.

6. Zařízení

Všechny apartmány jsou předávány kompletně vybavené nábytkem, plynovým sporákem, lednicí, kuchyňským nádobím (hrnce, talíře, skleničky, příbory), tekoucí teplou a studenou vodou, elektrickou energii o napětí 220 voltů. Sporák je napojený na plynovou bombu, která je po vyprázdnění vyměněna za novou. U každého lůžka je jedna přikrývka a jeden polštář. Zákazník si musí přivézt ložní prádlo, ručníky a kuchyňské utěrky popř. ubrusy, žehličku apod. Na požádání je možno zapůjčit za poplatek ložní prádlo a ručníky. Povlaky na matrace a na polštáře nemohou být používány jako ložní prádlo.

7. Inventář

Eventuelní reklamace ohledně stavu bytu a inventáře se uznávají jen do 24 hodin po převzetí objektu. Poté je třeba poškozené/chybějící předměty uhradit podle cen uvedených v seznamu inventáře. Klient se zavazuje, že bude s bytem a s veškerým inventářem zacházet s nejvyšší pečlivostí.

8. Povinnost součinnosti

– pokud se Vám stane, že se poškodí nebo rozbije součást apartmánu/pokoje nebo jeho inventáře, oznamte to prosím příslušné italské agentuře nebo zástupci CK EKOZ

– italská agentura si vyhrazuje právo inspekce apartmánu/pokoje v době nepřítomnosti klienta za účelem ověření zdali jsou dodržovány elementární pravidla civilizovaného chování a užívání apartmánu/pokoje. V případě, že budou zjištěna závažná porušení, nájem bude bez prodlení vypovězen

– prosíme o dodržování poledního a nočního klidu v době 13.00 až 16.00 a 23.00 až 08.00

– prosíme, nevhazovat do WC předměty, které tam nepatří

– platí zákaz používání vlastních topných těles

– k likvidaci hmyzu používejte chemické prostředky, nezabíjejte ho na stěnách apartmánu/pokoje

– u apartmánů s bazénem dodržujte zveřejněná pravidla a otvíraví dobu bazénu

– v případě, že se vyprázdní plynová bomba sporáku, obraťte se na italskou agenturu nebo zástupce CK EKOZ. Výměna bude provedena do 30 minut od předání požadavku. Plynový servis je operativní v čase od 09.00 do 12.00 a od 16.00 do 19.00. Pracovníci plynového servisu nemají právo samostatného vstupu na apartmán/pokoj, proto je potřeba na ně počkat

– apartmán/pokoj při odjezdu, musí být uvolněn do 09.00. Před odjezdem vyneste odpadky, umyjte nádobí, ukliďte kuchyňský kout. Klíče od apartmánu odevzdejte na příslušné italské agentuře, nebo je vhoďte do schránky na to určené

– předčasný odjezd klienta není důvodem k vrácení jakékoliv zaplacené částky

– pro případ havárie nebo krizového stavu je k dispozici služba v Hotelu SAVOY – tel. 00390431437317

– malá domácí zvířata (max. do 5 kg) jsou povolena v objektech, které jsou označeny ikonou psa. Ve všech objektech v Bibione Pineda a Lignano je male domácí zvíře povoleno pouze na vyžádání. Poplatky za malá domácí zvířata vi zcestovní informace – informace k ubytování

9. Ručení

EKOZ ručí v rámci povinné péče zprostředkovatele:

a: za uvědomělou přípravu pobytu

b: za pečlivý výběr a kontrolu poskytovatelů služeb

c: za správnost popisu služeb

d: za řádné poskytnutí sjednaných služeb

Ručení za příležitostné výpadky resp. poruchy v dodávce vody či proudu je však tímto vyloučeno, stejně jako ručení za stálý provoz zařízení jako je topení, výtah, klimatizace bazén atp. Všechny údaje, které se netýkají, vlastního pronajatého objektu, jsou velmi pečlivě zjišťovány, ale jsou bez záruky, neboť vycházejí z údajů třetích osob, resp. organizací.

10. Vyšší moc

V prázdninovém ruchu mohou vždy nastat extrémní případy, za které nikdo nemůže. V případě vyšší moci má EKOZ právo dát k dispozici klientovi náhradní byt (beze změny ceny) stejné úrovně či lepší a ve stejné zóně.

11. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta

Před začátkem nájmu můžete kdykoliv od cesty odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou. V případě odstoupení od smlouvy účtuje EKOZ stornopoplatky:

– odstoupení do 31 dnů před začátkem nájmu –  50,-EUR

– 30. až 16. den před začátkem nájmu –                                                  30% ceny

– 15. až 10. den před začátkem nájmu –                                                  60% ceny

– 09. až 06. den před začátkem nájmu –                                                  80% ceny

Při pozdějším odstoupení musíme účtovat celou cenu pobytu.

12. Změny v cestovní smlouvě na žádost klienta

Za změny v cestovní smlouvě (změna apartmánu nebo změna termínu) účtujeme 28,-EUR za předpokladu, že změnu lze realizovat, tzn. nový termín resp. apartmán je volný.

Ostatní upozornění

Za dodržení pasových, vízových, devizových a celních předpisů zodpovídá každý klient samostatně. Toto platí i pro ostatní potřebné doklady k cestování, které jste povinni mít u sebe. Veškeré náklady a újmy, které vyplývají, z nedodržení tohoto upozornění jdou na náklad klienta.

 

Přejeme Vám příjemné prožití Vaši dovolené

Cestovní kancelář EKOZ s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55655