Ochrana osobních údajů

Vážení klienti,

Cestovní kancelář EKOZ s.r.o., považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Žádost o vymazání je možné zaslat na italie@ck-ekoz.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

od 25. 5. 2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím bychom Vás rádi touto cestou požádali o souhlas s použitím osobních údajů. Veškerá Vaše osobní data jsou uložena na zabezpečeném úložišti typu Cloud.

Vaše osobní údaje poskytujeme

  • zahraničnímu partnerovi SUPERADRIA Bibione (zabezpečeným protokolem) a to v rozsahu:

Objednávající: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, číslo cestovního dokladu, státní příslušnost.

Spolucestující: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost.

  • v případě cestovního pojištění České podnikatelské pojišťovně (šifrovaným zipovým souborem, mailem) a to v rozsahu:

jméno, příjmení, datum narození.

Vyplněním registrace souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat.