Cestovní pojištění

Nezapomeňte na cestovní pojištění. Asistenční služba Vám pomůže překonat finanční a jazykové bariéry při lékařském ošetření, nebo jiné pojistné události. Cestovní pojištění můžete uzavřít u pojišťovny, dle vašeho výběru nebo prostřednictvím naši cestovní kanceláře.

Nabízíme 4 druhy cestovního pojištění od České podnikatelské pojišťovny a.s., „E“ dříve Komplet MINI bez storna (21,-Kč na osobu a den),E15″ (storno plus) dříve Komplet MINI se stornem (45,-Kč na osobu a den), „EC“  (21,-Kč na osobu a den + 390,-Kč), „E15C“ (45,-Kč na osobu a den + 390,-Kč). Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24 hod. dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění, nebo okamžikem návratu na území ČR, podle toho, co nastane dříve.
V případě posunu návratu z důvodů nezávislých na pojištěném, se doba pojištění automaticky prodlužuje bez doplacení pojistného, maximálně však o 72 hodin.

 Rozsah pojištění, limity pojistného plnění a Kompletní pojistné podmínky najdete v menu: soubory ke stažení.